رنگهای ساختمانی

رنگ اکرلیک

مايعي تك جزئي با بنيان شيميايي رزين آكريليك اصلاح شده مي باشد كه پس از اجراء روي هر نوع مصالح مخصوصاً بتن و فلز، غشايي كاملاً چسبنده به زير كار و 100% آب بند به دست مي دهد كه مانع تنفس بتن نمي گردد. ادامه‌ی خواندن