پوشش ضد حلال نفتی بیتو پلاست

بيتوپلاست B. P (پوشش آسفالت)
استاندارد ASTM-D-2939

سطوح سياه و تيره رنگ مانند آسفالت كه بطور مداوم در معرض حرارت خورشيد و تغييرات جوي مي باشد به سرعت فرسوده ميگردد آب به داخل منافذ آن نفوذ كرده و پس از يخ زدگي آنرا دچار ترك و شكستگي مي نمايد و همچنين ريزش مواد سوختي سطوح آسفالتي را دچار فرسايش شديد كرده خسارت جبران ناپذيري را برجا ميگذارد .
امولسيون بيتوپلاست با بستن سلولهاي آسفالت از نفوذ آب و مواد سوختي و همچنين اكسيده شدن آن جلوگيري مينمايد . در هواي گرم روان نميگردد و در سرماي زياد حالت الاستيك خود را حفظ كرده و به هيچ وجه نمي شكند .
روكش بيتوپلاست عمر آسفالت را زياد كرده و مخارج نگهداري آنرا پائين آورده و در نتيجه مهمترين عاملصرفه جويي اقتصادي مي باشد .

روكـش  بيتوپلاست  :
بيتوپلاست نه تنها باعث استحكام و حفاظت مناطق روكش شده مي شود بلكه به هيچ وجه مسموم كننده  و قابل اشتعال نمي باشد .
از روكش  بيتوپلاست  در سطوح پروازي فرودگاهها پاركينگها و تعمير گاهها و بطور كلي در مناطقي كه ريزش بنزين يا روغن و مواد سوختي و همچنين لوله هاي فاضلاب استفاده ميگردد .
روكش  بيتوپلاست به طور متوسط بايد 30 روز بعد از ساخت سطوحي كه با مخلوطهاي گرم احداث ميگردد انجام شود . چنانچه روكش بيتوپلاست در هواي گرم انجام گردد بهتر است سطح مورد نظر كمي مرطوب باشد . در بهترين شرايط سطوح روكش شده توسط امولسيون بيتوپلاست پس از 12تا 16 ساعت آ‎ماده

پذيرش ترافيك مي باشد در مواردي كه امكان بارندگي مي باشد از مصرف آن خودداري گردد و معمولا  4-3 ساعت بعد از مصرف بارندگي تاثيري برآن نخواهد گذاشت .

نحـوه اجـرا روكـش بيتوپلاست:
روكش بيتوپلاست به سادگي توسط يك گروه كارگر ماهر انجام مي شود .
*  ابتدا سطح مورد نظر را كاملا پاك نماييد تا عاري از گردو غبار باشد .
*  چنانچه ترك در سطوح موجود باشد ابتدا آنرا با كولتار آسفالتيت پر نماييد .
*  دقت فرمائيد كه تركها تا بالاترين سطح لبه آن پرنشود و سپس از امولسيون بيتوپلاست  بصورت مستقيم استفاده نماييد  هيچگونه احتياجي به گرم كردن نيست براي پخش ماده از تي لاستيكي و يا برسهاي نرم استفاده فرماييد .
*   دو پوشش به مقدار 1 ليتر براي هر متر مربع مناسب ميباشد ، پوشش دوم برخلاف جهت پوشش اول اجرا ميگردد و فاصله زماني بين دو پوشش  24 ساعت مي باشد براي بدست آوردن سطوح زبر و اجرا بر روي سطوح  شيبدار حدود 5/1 كيلو ماسه سيليسي تميز به هركيلو امولسيون بيتوپلاست اضافه نماييد.
* دقت فرمائيد در زمان اجراي روكش بيتوپلاست   تا چند ساعت بعد هواي باراني نداشته باشيد و درجه حرارت پايين تر از 10 درجه سانتيگراد نباشد .
تـوجـه :
در زمان مصرف تا 40 درصد قابل رقيق شدن با آب بوده و نتيجه عمل مطمئن تر خواهد بود و بايد توجه كرد كه مقدار 1 يا 2/1 كيلو گرم از محصول خالص در هر متر مربع در دو بار مصرف استفاده شده باشد و آب افزوده  را كه جهت رقيق نمودن استفاده مي شود جزو مواد مصرفي بحساب نياورده باشند .