پوشش آببند اپوکسی MIO

SEMIO
رنگ میانی دو جزئی اپوکسی سخت شونده با پلی آمید است حاوی مقدار متنابهی پودر خالص اکسید آهن میکایی که به سبب پولکی شکل بودن ذرات اکسید آهن، نفوذ ناپذیری بسیار خوبی در برابر آب و حلال ها ایجاد می کند.
ویژگی ها
• بازدارندگی عالی در برابر خوردگی
• چسبندگی بسیار خوب به لایه های پیشین و پسین
• مقاومت در برابر نفوذ مواد شیمیایی و آب
• مقاومت در برابر روغن ها، اسیدهای ضعیف، قلیاها و حلال ها
• مناسب به عنوان لایه میانی در بسیاری از سیستم های رنگ های محافظتی
• سازگاری با پوششهای اپوکسی، پلی یورتان، وینیلی و کلرو کائوچو به عنوان لایه بعدی.
• استحکام مکانیکی خوب
کاربردهای معمول
SEMIO
لایه میانی متداول برای بیشتر سیستم های رنگ اپوکسی برای اعمال بر روی سطوح فلزی و خصوصاً بتني است. این محصول برای پوشش سازه های فولادی و بتنی، پل ها، مخازن و 000 در پالایشگاه ها، صنایع کاغذ سازی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و تأسیسات تصفیه آب که در شرایط آب و هوایی معتدل تا سخت صنعتی و دریایی قرار دارند، مناسب است.
داده های فنی

خاکستری روشن فام
مات جلوه
2 تعداد اجزاء
تبخیر حلال و واکنش دو جزء روش سخت شدن
ºC   24 نقطه اشتعال
52% جامدحجمی
05/0 ± 45/1 وزن مخصوص
50 – 80 میکرون ضخامت فیلم خشک متداول
4/10 – 5/6 مترمربع بر لیتر
1/7  – 5/4 مترمربع برکیلوگرم
پوشش تئوری
داده های کاربردی
4 به 1 وزنی نسبت اختلاط
104/ 40 77 / 25 50 / 10 دما °C /° F
4 6 8 زمان ژل شدن (ساعت)
زمان خشکایی
1 2 4 قابل لمس(ساعت)
12 24 36 عمقی (ساعت)
5 7 12 کامل (روز)
فاصله زمانی تا اعمال لایه بعد
8 16 24 حداقل (ساعت)
60 90 120 حداکثر (روز)
تینر اپوکسی تینر
داده های حمل و انبارداری
20 و 5 کیلوگرم  بسته بندی اجزاء
12 ماه در 20 درجه سانتیگراد زمان انبارداری
آماده سازی سطح
سطح باید خشک و عاری از چربی، غبار، املاح، آثار رنگ قبلی و هرگونه آلودگی دیگر باشد.
سطوحی که زمان زیادی از رنگ آمیزی آنها گذشته و نیاز به رنگ دوباره دارند باید با سنباده یا برس سیمی کمی زبر شوند.
آماده سازی مناسب سطح برای تضمین کارایی پوششهای حفاظتی در طول عمر مفید آنها از اهمیت اساسی برخوردار است.

ایمنی
این فراورده آتشگیر است. باید دور از حرارت و شعله مستقیم باشد. در ظروف در بسته نگهداری شود. از تماس مستمر یا متوالی با پوست پرهیز شود. دور از مواد غذایی نگهداشته شود.
ملاحظات پیشگیرانه ایمنی باید در تمامی مراحل انبارداری، حمل، اعمال و خشک شدن، در نظر گرفته شود.
درصورت استفاده در محیطهای بسته:
– تهویه مستمر با هوای تازه در طول زمان اعمال و خشک شدن رنگ انجام شود
– از ماسک هوا و تجهیزات ضد انفجار استفاده شود
– از افروختن آتش، ایجاد جرقه، جوشکاری و استعمال دخانیات پرهیز شود
– از روشهای مناسب برای جلوگیری از ایجاد و تخلیه الکتریسیته ساکن بهره گرفته شود.

حمل و انبارداری
این فرآورده باید در محیط خنک، با تهویه مناسب و دور از شعله و آفتاب نگهداری شود. ظروف باید کاملاً دربسته باشند. با احتیاط حمل شود. پیش از مصرف به خوبی همزده شود.
روش کاربرد
1. تمامی ابزارها را پیش از بکارگیری با تینر ویژه بشویید.
2. رنگ را با همزن مناسب تا رسیدن به یکنواختی کامل بهم بزنید.
3. هاردنر را به رنگ اضافه کرده و همزدن را برای 5 دقیقه دیگر ادامه دهید. از آنجا که زمان اعمال پیش از ژل شدن محدود بوده و با افزایش دما کاهش می یابد، بیش از مقداری که طی 6 ساعت در ºC 25 استفاده می شود، مخلوط نکنید.
4. برای پاشش با اسپری هوا، رنگ را با حدود 20% تینر و برای اسپری ارلس با 10% تینر، رقیق کنید. 20-30 دقیقه پس از اختلاط صبر کنید.
5. هنگام اعمال نیز همزدن را ادامه دهید. پاشش را در نوارهای موازی و با همپوشانی 50% انجام دهید.
6. از اسپری هوا با فشار 4 اتمسفر و نازل 0/2 تا 5/2 میلیمتر یا اسپری ارلس با نسبت پمپ 28 به 1 و نازل 48/0 تا 53/0 میلیمتر استفاده کنید.
7. تمامی نقاط جوش، زبری ها، لبه های تیز، پرچها و پیچها را دو بار رنگ آمیزی کنید.
8. ضخامت فیلم را پس از خشک شدن در نقاط مختلف اندازه گیری کنید و در صورت نیاز دوباره رنگ آمیزی کنید.
9. سطوح کوچک رنگ نشده یا آسیب دیده را پس از خشک شدن سطحی فیلم رنگ با قلم مو لکه گیری کنید. سطوح بزرگتر باید دوباره اسپری شوند.
10. در فضای بسته، تهویه با هوای تازه تا پایان خشک شدن و زمانی که همه حلال از محیط خارج شود، ادامه یابد.
11. تمامی ابزارها را بلافاصله پس از اتمام کار با تینر بشویید.