پودر آنی گیر

پودر آنی گیر

خواص و اثرات :
1- چسبندگي فوق العاده بالا به بتن
2- سرعت گيرش بالا
3- ايجاد بافت يكپارچه  با بتن
4- مقاوم در برابر نم زدگي
5- امكان بهره برداري سريع از سازه صدمه
ديده

موارد كاربرد :
1- ترميم صدمات وارده به سازه هاي بتني
2- پر كردن ترك ها و سوراخ هاي محل عبور آب
3- امكان استفاده در سدها و تونل ها
4- جلوگيري از نشت مخازن و منابع آب

ميزان مصرف :
براي پوشش يك متر مربع به ضخامت 5 ميليمتر حدود 5 كيلوگرم از پودر آني گير مورد نياز مي باشد .

رو ش مصرف :
كافي است پودر را به سرعت و بوسيله دستكش در تماس با مقطع صدمه ديده تحت عبور آب قرار دهيم تا به سرعت سخت شده و مقطع را آب بند نمايد .

ملاحظات :
مدت نگهداري : يك سال در بسته بندي اوليه
شرايط نگهداري دوم : دور از نم و رطوبت

مشخصات فيزيكي و شيميائي :
حالت فيزيكي : پودر
رنگ : طوسي
وزن مخصوص : 1. 6 gr/cm3

يون كلر :  ندارد

توجه :
در صورت نياز زمان گيرش را ميتوان تا مدت 60 ثانيه افزايش داد.