واترپروف بتن Urograte SE-210

تعريف :
اين محصول يك افزودني آب بند كننده فاقد كلرايد بوده كه به صورت پودر سفيد رنگ عرضه مي گردد . فرمولاسيون اين محصول بصورت تركيبي از مواد آب گريز(هيدرو فوبيك) مي باشد. اين مواد با يكديگر تشكيل شبكه اي غير قابل حل و ضد آب در خمير سيمان مي دهند و از عبور آب از اين شبكه جلوگيري مي نمايد .

مصارف :
* جهت آب بند نمودن بتنهاي سازه اي پيش ساخته
* در بتن مخازن آب شرب
* در بتن سازه هاي در تماس با آب ( تونلها، كانالها و …)
* اندودهاي ماسه و سيمان
* مالتها و پلاسترها

خواص و مزايا :
* جلوگيري از نفوذ آب داخل بتن
* ممانعت از حركت آب در لوله هاي مويين بواسطه خاصيت عدم تر شوندگي
* فاقد كلرايد و عدم آسيب به آرماتور
* تا حد قابل قبولي از انبساط بتن مي كاهد
* تاثيري بر آب درخواستي و كيورينگ بتن ندارد
* قابليت افزودن به بتن در محل بتن ريزي
* سازگار با انواع تيپهاي سيمان
مشخصات فني :
حالت فيزيكي پودر سفيد رنگ
وزن مخصوص   gr/cm3 1 /1
يون كلرايد                ندارد
PH 6.5
ويژگي زيست محيطي  سازگار

دستور عمل مصرف
ترجيهاً بهتر است اين محصول به مواد خشك بتن افزوده شود در غير اين صورت مي توان اين محصول را به بتن آماده اضافه نمود و پس از هموژناسيون كامل، بتن ريزي را آغاز نمود .

محدوديتها :
استفاده بيش از حد مي تواند تاثير منفي بر مقاومت فشاري بتن داشته باشد.

ميزان مصرف :
ميزان مصرف استاندارد براي بتن تا ضخامت cm 8،      2 درصد وزن سيمان مصرفي و براي ضخامت بالاي cm 8 ، 5/1 درصد وزن سيمان مصرفي مي باشد.

شرايط نگهداري :
دور از يخبندان و نور مستقيم خورشيد تا 2 سال قابليت استفاده دارد.