ماستیک گرم ریز SE-100

ماستيك گرم ريز SE – 100
مطابق با استا ندارد ASTM – D 1190

تعريف :

ماسـتيك تك جزئي SE-100 مخصوص درزبندي و ترميم درزهاي بتني بوده كه بصورت گرم مورد استفاده قرار ميگردد .
موارد مصرف :
* محل تردد هواپيما در فرودگاهها
* تونلها
* پاركينگها
* كانالهاي آبياري و زهكشي

خواص و مزايا :
* جلوگيري از نفوذ آب به لايه هاي زيرين بتن
* چسبندگي عالي به سطح بتني
* مقاومت بسيار خوب در برابر عوامل جوي
* حفظ كليه خواص در دماهاي بسيار پائين و بالا
* انعطاف پذيري بسيار بالا

عمر مفيد 24 ماه
وزن مخصوص Kg/lit 2/1
روندگي تا c 75 روندگي ندارد .
نقطه نرمي C 110-90
رنگ مشكي
نوع ماستيك بيتومن رابر

حرارت دهي: ماستيك را در حمامهاي روغن تحت كنترل يا ظرفهاي دو جداره داراي همزن تا دماي 180180 +_ درجه سانتيگراد حرارت داده تا يك مخلوط همگن و قابل ريزش حاصل گردد.
روش اجراء:
درزها بايستي طوري تميز گردد كه عاري از هرگونه ذرات سست وچسبنده باشد . درصورت نياز بايد داخل درزها تراشيده گردد وگرد وغبار وذرات پراكنده حاصل از عمليات تميز كاري در سطح را برداشته به طوريكه گرد وغباربه مسير باز نگردد. اين كاربايستي به بهترين وجه با هواي پر فشار انجام شود، اين عمل باعث ميگردد كه علاوه بر تميز كردن ،رطوبت درزهااز بين رفته وكاملاً خشك شودوسپس ميتوان براي اجراء از دستگاه ذوب كننده داراي پمپ استفاده نمود.
مشخصات فني:
رنگ: سياه
نوع قير: اصلاح شده باپليمر
وزن مخصوص: 2/1 كيلوگرم برليتر
درجه نفوذپذيري: 5% در100درجه سانتيگراد
قابليت انعطاف پذيري: دادن 65% متوسط عرض درز
ماكزيمم دماي حرارت: 195 درجه سانتيگراد
دماي سطح كار: 25- الي 80+ درجه سانتيگراد
بسته بندي: كارتون 14 كيلوگرمي