ماستیک دو جزئی PU228

P.U228. الاستومري دو جرئي برپايه پلي يورتان با خصوصيات الاستيسيته بالا جهت پر نمودن درزهاي انبساطي افقي در سازه هاي بتني و فلزي مي باشد. با استانداردهاي BS 5212- ASTM D2203- ASTM C920- TT-S-00227E TYPE II, class A BS ISO 11600-CRD-C506 مطابقت دارد.
خواص و اثرات:
چسبندگي بسيار زياد به انواع مصالح.
درصد ازدياد طول بالا.
مقاوم در برابر عوامل محيطي.
مقاوم در برابر تابش نور خورشيد.
استحكام فرسايشي زياد.
قابليت انعطاف پذيري در دماي پايين.
بدون انقباض.
مقاومت شيميايي بالا در مقابل مواد نفتي.
داراي خاصيت خود ترازي.
موارد كاربرد:
پر نمودن درزهاي انبساطي كف.
آب بند نمودن درزها و ترك هاي افقي.
درز بندي لوله ها، كف، سالن ها و سردخانه ها.
قابل استفاده در باند فرودگاه، اسكله ها و نيروگاه ها.
ميزان مصرف:
بسته به طول، عرض و ارتفاع درز و وزن مخصوص gr/cm33/1 ميزان مصرف قابل محاسبه مي باشد.

مشخصات فيزيكي و شيميايي:
رنگ: دلخواه
وزن مخصوص مخلوط B+A: gr/cm3 3/1
حالت فيزيكي مخلوط B+A: سيال غليظ
درصد ازدياد طول: 375% ASTM C 920
سختي: shore A 30
مقاومت كششي: N/mm245/2 DIN 53504
مقاومت كششي در حالت 100% ازدياد طول: N/mm26/0
مطابق استاندارد DIN 53504
روش مصرف:
ابتدا سطوح زير كار مي بايست عاري از هر گونه چربي، رطوبت، گرد و غبار، ذرات سست، رنگ قديمي و ……. باشد.
قبل از اجراي محصول P.U.228 به منظور افزايش چسبندگي لازم است روي سطوح درزها از پرايمر پيشنهادي اين شركت استفاد بفرمائيد.
زمان اجراء رطوبت مجاز هوا جهت اجراي ماستيك 70% لحاظ شود.
براي اجراي ماستيك، موقعي كه رطوبت در حداكثر مجاز مي باشد الزاماً مي بايست دقت نمود كه دماي سطوح، 2 الي 3 درجه سانتيگراد بالاتر از دماي محيط باشد. پيش از اجراء كليه ابزار و وسايل اختلاط و اجراء كاملاً تميز و عاري از هرگونه آلودگي و رطوبت گردد.
جزء A را با جزء B به نسبت مشخص، با استفاد از يك همزن برقي (دريل+پره) مخلوط بفرمائيد.
دقت شود تركيب حاصله كاملاً همگن و يكنواخت بوده و در مدت كمتر از 40 تا 50 دقيقه در مقاطع مورد نظر به صورت ريزشي اجراء شود.
موارد ايمني:
استفاده از دستكش و عينك الزامي است.
اگر در زمان اجراء پوست بدن با اين محصول تماس پيدا نمود، براي شستشو از آب و صابون استفاده شود و از شستشو با حلال جداً خودداري بفرمائيد.
توجه فرماييد تنها تا زماني كه ماستيك خشك نشده است امكان پاك كردن ابزار و وسايل اجراء وجود دارد در غير اين صورت با هيچ حلالي پاك نمي شود.
ملاحضات:
مدت نگهداري: جزء A: 6 ماه
جزء B: 6 ماه
شرايط نگهداري: دور از يخبندان و تابش مستقيم و طولاني نور خورشيد و در دماي 5 تا 35 درجه سانتي گراد
بسته بندي: بسته هاي 5 , 20 كيلوگرمي