فوق روان کننده بتن SE-4520

این محصول علاوه بر افزایش اسلامپ و کاهش نفوذ پذیری بتن بسیار موثری در افزایش مقاومت فشاری بتن نیز دارد و از نظر استاندارد با نوع F و ASTMC494 ونوع Iو ASTM C1017 مطابقت دارد. خواص،اثرات و موارد کاربرد
– تولید بتن با اسلامپ بالا – کاهش ترک خوردگی در سطح بتن
– سهولت پمپاژ با حداقل استحکاک تجهیزات – عدم نیاز به ویبره
– بتن ریزی با سرعت زیاد – اجرای سازه های فوق مسلح
– افزایش چسبندگی بتن و فولاد – اجرای سازه های پیش ساخته و در جا
– امکان پمپ بتن تا ارتفاعات بالا و تراکم سنگدانه ها( شن و ماسه)

نحوه و میزان مصرف
این محصول را هم می توان زمان ساخت بتن به داخل بچینگ اضافه نمود و هم می توان در محل اجرا به داخل میکسر اضافه کرد.
برای حصول مقاومت بالا وروانی مطلوب باید حدود5/0 الی 1 درصد وزن سیمان مصرفی GAM140B به مخلوط اضافه نمود و حدود 10 درصد از آب مصرفی کاهش داد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی:مایع
رنگ :قهوه ای
وزن مخصوص:1/1-1/2 g/cm3
:PHحدود 8
قابلیت انحلال: در آب
یون کلر: ندارد
نحوه نگهداری: در ظرف در بسته و در دمای 35-5 درجه سانتیگراد یکسال در بسته بندی اولیه

جدول زیر نشانگر حصول مقاومت فشاری بالای بتن در اثر اضافه نمودن فوق روان کننده نوترال به بتن کاهش آب (ردیف 1) و با کاهش آب (ردیف2) می باشد که این آزمایشات بر اساس استانداردASTM بوده وبرای بتن Kg/m3 350 در دمای 35 درجه سانتیگراد انجام گرفته است.

نسبت آب به سیمان

درصد مصرف روان کننده به مصرف سیمان

اسلامپ

مقاومت فشاری(بر حسب مگاپاسکال)

درصد افزایش مقاومت بر حسب بتن شاهد27 روز

1 روزه

7 روزه

27 روزه

ردیف 1

45/0

-

5/0

7/0

1

7

10

14

20

5/8

9

10

11

27

28

29

31

35

36

37

39

-

3

6

11

ردیف 2

38/0

-

5/0

7/0

1

5

7

11

17

10

11

13

14

29

30

32

33

41

45

47

49

-

10

14

19

توجه: در صورت استفاده همزمان از چند افزودنی با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید.