درزگیری آسفالت

اجرای درزگیری آسفالت با ماشین آلات وارداتی جهت پرکردن درزها و ترک های موجود به منظوره جلوگیری از تخریب بیشتر و عدم انتقال ترک به رو کش جدید.

sepehr-4