خمیر کاشت میلگرد(چسب بولت)

خمير كاشت ميلگرد نوعي مخلوط 3 جزئي بدون حلال بر پايه رزين اپوكسي بيسفنول A و هاردنر پلي آميد مي باشد.

با استانداردهاي ASTM C881-78 TYPE I و BS 6319, ASTM C882-05 مطابقت دارد.
خواص و اثرات:
چسبندگي بسيار زياد به بتن و فولاد.
مقاومت هاي فوق العاده زياد كششي و خمشي
داراي خاصيت خود تراكم است.
مقاومت شيميايي زياد.
طول عمر اين ماده از طول عمر بتن بيشتر مي باشد
جاذب آب نمي باشد.
موارد كاربرد:
كاشت ميلگرد وانكربولت در بتن يا سنگ.
نصب قطعات و ثابت سازي آنها.
ميزان مصرف:
ابتدا حجم حفره را محاسبه نموده و حجم ميلگرد را از آن كسر مي نمائيم و با توجه به وزن مخصوص خمير كاشت ميلگرد كه برابر gr/cm32/2 است، ميزان مصرف قابل محاسبه خواهد بود.
روش مصرف:
گرد و غبار، زنگ زدگي، ذرات سست و ناپايدار و رطوبت باشد. دو جزء A و C را مي بايست به وسيله همزن برقي تا حصول اطمينان از اختلاط كامل (حدود 2 الي 4 دقيقه) ميكس شوند. سپس جزء B را به مخلوط AC افزوده و به روش فوق مخلوط مي كنيم.
مخلوط نهايي را در مدت زمان كمتر از 20 دقيقه در حفره ها ريخته و آرماتورها را پس از زنگ زدايي و پاك نمودن هرگونه چربي يا مواد آلاينده در داخل حفره ها قرار بدهيد و با چرخانيدن آرماتور از در تماس قرار گرفتن كامل سطوح با خمير كاشت ميلگرد اطمينان حاصل بفرماييد.
توجه 1: هميشه آن مقدار از مواد را با هم تركيب نمائيد كه در مدت زمان كمتر از 20 دقيقه مورد استفاده قرار بگيرد.
توجه 2: رعايت دقيق نسبتها الزامي است و هرگز بدون هماهنگي با دفتر فني شركت نسبت ها را تغيير ندهيد.
توجه 3: از آنجا كه واكنش دو جزء از نوع گرما زاست دماي محيط روي سرعت سخت شدن بسيار موثر است. لذا حتماً دماي محل اجرا را قبلاً به دفتر فني شركت اعلام بفرمائيد.
توجه 4: هرگز مواد را پيش از مصرف در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار ندهيد.
توجه 5: هرگز براي رقيق نمودن اين ماده از حلال استفاده نفرمائيد.
مدت نگهداري: 1 سال در بسته بندي اوليه
شرايط نگهداري: دور از يخبندان، تابش مستقيم نور خورشيد و دور از شعله و در دماي 15 تا 25 درجه سانتي گراد
مشخصات فيزيكي و شيميايي
حالت فيزيكي: جزء A: مايع
جزء B: مايع
جزء C: پودر
رنگ: جزء A: بي رنگ متمايل به زرد
جزء B: بي رنگ
جزء C: طوسي
وزن مخصوص: A+B+C: gr/cm3 2/2
زمان مصرف پس از اختلاط اجزاء: 20 دقيقه
زمان خشك شدن سطحي: 4 ساعت
زمان خشك شدن عمقي: 24 ساعت
حصول مقاومت نهائي: 7 روز
مقاومت هاي شيميايي

نام ماده

مقاومت

نام ماده

مقاومت

اسيد سولفوريك 70%

خيلي خوب

اسيد كلريدريك 37%

عالي

اسيد نيتريك 20%

عالي

اسيد فسفريك 50%

خيلي خوب

اسيد سيتريك 10%

عالي

اسيد تار تاريك 10%

عالي

اسيد لاكتيك 10%

خيلي خوب

سولفات سديم 25%

عالي

هيدروكسيد سديم 50%

عالي

آب اكسيژنه

بد

تولوئن

عالي

روغن موتور

عالي

بنزين

عالي

متانول

خوب

تولوئن

عالي

استون

بد

خواص مكانيكي
مقاومت فشاري: kg/cm2850
مقاومت خمشي: mpa8/13
مقاومت كششي: kg/cm2 3/41