ترمیم و مقاوم سازی سطوح بتنی

با توجه به مسئله مقاوم سازی سازه های بتنی و سطوح آسیت دیده این شرکت با توجه به تخصص و تجربه اجرایی و امکان تامین مصالح خاص( انواع الیاف کربن و شیشه،مواد تزریق و ابزارآلات مربوطه و…) آماده همکاری با انواع پروژه های پل سازی و سازه های زیر زمینی مترو و کلیه سازه های حساس بتنی می باشد.