آب بندی سطوح منفی

این روش زمانی که به سمت در معرض رطویت دسترسی امکان ندارد استفاده می گردد که می توان به سازه های مترو از قبیل سطوح داخل تونل و ایستگاه ها، داکتهای هوادهی و… و همچنین مخازن آب و فاضلاب که تخلیه آن مقدر نبوده و باید از بیرون آن آب بندی انجام گردد، اشاره نمود که در این موارد بهترین گزینه استفاده از رزین های تک جزئی و دوجزئی پلی اورتان می باشد که با نازل های تزریق (پکر) در داخل بتن با فشار بالا به وسیله پمپ مخصوص تزریق می گردد.